Milieu en duurzaamheid

Verantwoord te werk gaan

Bij Hollandica doen wij ons best om zo milieu bewust mogelijk te werk te gaan door middel van:

 • afvalscheiding
 • duurzame brandstoffen waar mogelijk
 • minimale verspilling van bouwmateriaal
 • biologisch verantwoorde onkruidbestrijding
 • ontwikkelen en verwerken van regenwaterinfiltratiesystemen
 • ontwikkelen en plaatsen van straatverlichting op zonenergie
 • grondwerk in de woningbouw t.b.v. gevel isolatie
 • testen van water passerende bestratingsmaterialen

Dat wil niet zeggen dat het hiermee klaar is. Wij blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om ons bedrijf in dit onderwerp te ontwikkelen en te verbeteren en daarmee ook in ons vakgebied een steentje bij te dragen.

Infiltratie regenwater

Infiltratie van hemelwater in de bodem voorkomt overbelasting van het rioleringsstelsel. Tevens gaat het verdroging tegen. Er zijn talloze materialen beschikbaar om infiltratie van regenwater te realiseren. De meest voorkomende manieren van infiltratie zijn:

 • Wadi’s
 • Infiltratieputten/kratten
 • Drainageslangen
 • Grindkoffers
 • Water doorlaatbare stenen