Infiltratie

Infiltratie regenwater

Infiltratie van hemelwater in de bodem voorkomt overbelasting van het rioleringsstelsel. Tevens gaat het verdroging tegen. Er zijn talloze materialen beschikbaar om infiltratie van regenwater te realiseren. De meest voorkomende manieren van infiltratie zijn:

  • Wadi’s
  • Infiltratieputten/kratten
  • Drainageslangen
  • Grindkoffers
  • Water doorlaatbare stenen